Jakie korzyści daje zielona energia? Sprawdź TOP 10

Jakie korzyści daje zielona energia? Sprawdź TOP 10
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska15.09.2023 | 9 min.

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w polskim miksie energetycznym. Wraz ze wzrostem udziału zielonej energii, rośnie też lista jej korzyści - zarówno dla środowiska, gospodarki, jak i zwykłych obywateli. Przyjrzyjmy się bliżej dziesięciu najważniejszym zaletom OZE.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Zmniejszenie śladu węglowego

Energia odnawialna pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Im więcej "czystej" energii w systemie, tym mniejszy ślad węglowy gospodarki. Według ekspertów, aby powstrzymać zmiany klimatyczne, do 2050 roku Unia Europejska musi zredukować emisję CO2 o 80-95% w porównaniu z 1990 rokiem. Cel ten nie jest możliwy do osiągnięcia bez znacznego zwiększenia udziału OZE w produkcji energii.

Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza

Zielona energia to nie tylko mniej CO2, ale także czystsze powietrze w miastach. Spalanie węgla i oleju opałowego w przestarzałych piecach oraz silnikach samochodów benzynowych i diesli to jedne z głównych źródeł smogu. Zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza w sektorze ciepłownictwa i transportu, pozwoli istotnie ograniczyć zawartość pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji w powietrzu. Wszystko to przełoży się na lepsze zdrowie i dłuższe życie mieszkańców polskich miast.

Wsparcie celów klimatycznych UE

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele klimatyczne, zobowiązując się do neutralności klimatycznej do 2050 r. Osiągnięcie tego wymaga znacznego zwiększenia udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto. Do 2030 r. udział ten ma wynosić co najmniej 32%. Inwestycje w odnawialne źródła energii są zatem kluczowe, by Polska mogła realizować strategię klimatyczną UE i wypełniać zobowiązania wynikające z pakietu Fit for 55.

Korzyści ekonomiczne

Obniżenie rachunków za prąd

Energia ze źródeł odnawialnych jest coraz tańsza. Koszt produkcji energii wiatrowej i słonecznej systematycznie spada. Dodatkowo, Polacy którzy zainwestują we własne mikroinstalacje OZE, np. panele fotowoltaiczne, mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci, za co właściciel instalacji otrzymuje wynagrodzenie. To realna szansa na obniżenie domowych wydatków na energię elektryczną.

Uniezależnienie od importu paliw kopalnych

Importując większość gazu, ropy i węgla z zagranicy, polska gospodarka jest uzależniona od zewnętrznych dostawców tych surowców. Zwiększenie udziału rodzimych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słońca czy biomasy pozwoli uniezależnić się od importu i zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, pieniądze wydawane obecnie na sprowadzanie paliw kopalnych mogą zostać w kraju, wspierając lokalną gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z OZE.

Rozwój innowacyjnych technologii i nowych miejsc pracy

Zwiększone inwestycje w odnawialne źródła energii będą motorem napędowym rozwoju nowoczesnych, ekologicznych technologii energetycznych w Polsce. Już teraz firmy produkujące turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła dynamicznie się rozwijają, tworząc nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Rozbudowa infrastruktury OZE z pewnością przyspieszy ten trend i uczyni z Polski lidera zielonych innowacji w regionie.

Czystsze środowisko naturalne

Ochrona lasów i ekosystemów

Energia odnawialna, w przeciwieństwie do konwencjonalnej, nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk i ekosystemów. Ogranicza potrzebę wylesiania pod kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, które nierzadko powstają na terenach leśnych lub bagiennych. Co więcej, farmy wiatrowe i słoneczne można lokalizować w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko. Dzięki OZE możemy chronić polską przyrodę dla przyszłych pokoleń.

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód i gleby

Konwencjonalne elektrownie węglowe produkują ogromne ilości odpadów i ścieków, zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska. Ich składowanie i odprowadzanie do wód powierzchniowych skutkuje degradacją i zanieczyszczeniem ziemi oraz wód gruntowych. Tymczasem odnawialne źródła energii nie generują tego rodzaju zanieczyszczeń. Ich upowszechnienie pomoże ochronić zasoby wodne i glebowe naszego kraju.

Poprawa jakości życia ludzi i zwierząt

Czystsze powietrze i woda, mniej hałasu, zachowane obszary leśne - to tylko niektóre pozytywne efekty rozwoju zielonej energii. Podnosi ona standard życia ludzi, a także stwarza lepsze warunki bytowania dzikim zwierzętom i ptakom. Ogranicza negatywny wpływ energetyki na zdrowie i dobrostan społeczeństwa oraz fauny i flory.

Większa niezależność energetyczna

Jakie korzyści daje zielona energia? Sprawdź TOP 10

Uniezależnienie od dostaw z zagranicy

Im więcej energii produkujemy z własnych zasobów odnawialnych, takich jak wiatr, słońce, biomasa czy biogaz, tym mniej importujemy paliw kopalnych z zagranicy. To kluczowe dla uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie będziemy musieli obawiać się np. odcięcia dostaw gazu przez Rosję. Nasza energia będzie pochodzić z krajowych źródeł.

Dywersyfikacja miksu energetycznego

Obecnie polski miks energetyczny opiera się w ponad 70% na węglu. Uzależnienie od jednego surowca jest ryzykowne i niegwarantuje stabilnych dostaw energii. Zwiększenie udziału różnych typów OZE - wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu - pozwoli zdywersyfikować ten miks. Dając priorytet odnawialnym źródłom energii różnego pochodzenia, zmaksymalizujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju

Odnawialne źródła energii, w przeciwieństwie do importowanych paliw kopalnych, są praktycznie niewyczerpalne i zawsze dostępne. Wiatr i słońce mamy zagwarantowane każdego dnia. Upowszechnienie OZE pozwoli uniezależnić polski system energetyczny od zewnętrznych dostaw i wahań cen surowców, dając gwarancję ciągłości produkcji prądu, ciepła i paliw. To klucz do zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Nowe możliwości dla biznesu

Inwestycje w OZE jako sposób na zielony wizerunek

Firmy coraz chętniej inwestują w odnawialne źródła energii, by poprawić swój wizerunek i odpowiedzieć na rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące odpowiedzialności biznesu. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków, zakup zielonej energii w ramach umów PPA czy budowa farm wiatrowych to najpopularniejsze inicjatywy. Pozwalają one firmom i korporacjom pokazać się jako liderzy zmian w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Dostęp do zielonej i tańszej energii

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe coraz chętniej inwestują we własne instalacje OZE, np. farmy fotowoltaiczne na terenie zakładów. Pozwala to obniżyć koszty zakupu energii nawet o kilkadziesiąt procent, co bezpośrednio przekłada się na wzrost rentowności i konkurencyjności biznesu. Taniej i ekologicznie wytworzona energia to dodatkowa przewaga rynkowa.

Możliwość eksportu nadwyżek energii

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie przedsiębiorstw - poza zaspokojeniem własnych potrzeb energetycznych - otwiera drogę do produkcji nadwyżek i ich eksportu do sieci. Firmy mogą stać się nie tylko samowystarczalne, ale także aktywnymi uczestnikami rynku energii, sprzedającymi nadwyżki zielonego prądu. To nowy, atrakcyjny obszar biznesowy i źródło dodatkowych przychodów.

Korzyści dla społeczności lokalnych

Tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym

Inwestycje w odnawialne źródła energii, np. farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, generują nowe miejsca pracy w lokalnych społecznościach. Dotyczy to zarówno etapu budowy, jak i późniejszej eksploatacji instalacji. Lokalni pracownicy obsługują i konserwują turbiny, panele słoneczne oraz infrastrukturę towarzyszącą. To realna korzyść dla rynku pracy na poziomie gmin i powiatów.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Inwestycje w OZE stymulują lokalną przedsiębiorczość i usługi okołobiznesowe. Firmy budowlane, transportowe, hotelarsko-gastronomiczne czy usługowe z terenu lokalizacji inwestycji odnawialnych mają szansę na nowe kontrakty i zlecenia. To impuls rozwojowy dla lokalnej sceny biznesowej i okazja do dywersyfikacji źródeł przychodów firm rodzinnych.

Wzrost atrakcyjności terenu i wartości nieruchomości

Obecność nowoczesnych instalacji OZE, takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, podnosi atrakcyjnoś

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego zestawienia, zielona energia niesie ze sobą szeroką gamę korzyści - od ekologicznych po ekonomiczne. Jej rozwój jest kluczowy, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, poprawić jakość powietrza w miastach, uniezależnić Polskę energetycznie oraz zapewnić korzyści finansowe zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z najważniejszych trendów nie tylko na świecie, ale również w Polsce. Wykorzystanie potencjału wiatru, słońca, biomasy i innych OZE jest konieczne, by zbudować nowoczesną, niskoemisyjną gospodarkę i poprawić jakość życia przyszłych pokoleń.

Najczęściej zadawane pytania

Obecnie największy udział w polskim miksie OZE mają bioenergia (biomasa, biogaz) oraz energia wodna - odpowiadają łącznie za ok. 90% zielonej energii. Rośnie jednak znaczenie lądowej energetyki wiatrowej, a przede wszystkim fotowoltaiki - mocy zainstalowane w PV w Polsce potroiły się w ciągu zaledwie dwóch lat.

Według analiz, aby zrealizować unijny cel 32% udziału OZE w 2030 r., Polska musi zainwestować w zieloną energię ok. 260 mld zł w ciągu najbliższej dekady. To ogromne, lecz konieczne nakłady, które dadzą impuls rozwojowy dla całej gospodarki.

Nie, przynajmniej nie w krótkiej i średniej perspektywie. Choć udział odnawialnych źródeł rośnie, tradycyjna energetyka wciąż odpowiada za większość produkcji i będzie stopniowo ograniczana. Cele OZE są ambitne, ale ich realizacja potrwa co najmniej kilkanaście lat.

Tak, instalacje prosumenckie, np. panele fotowoltaiczne, są dziś bardzo opłacalnym sposobem na obniżenie rachunków za prąd. Koszt ich instalacji zwraca się nawet w ciągu kilku lat. Dodatkowo prosumenci mogą liczyć na dofinansowania z programów rządowych i unijnych.

Zdecydowanym liderem pod względem mocy zainstalowanej w farmie wiatrowe i fotowoltaiczne są województwa północne i zachodnie - pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie oraz lubuskie. To regiony o najlepszych warunkach do rozwoju OZE.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
  2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
  3. Jak dobrać optymalną moc instalacji fotowoltaicznej? Poradnik
  4. Oszczędzanie wody - jak to robić skutecznie w domu i ogrodzie?
  5. Magazynowanie energii z fotowoltaiki - jakie rozwiązania wybrać w 2023?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły