II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Strategie Wdrażania Zielonego Ładu
Woda, Surowce i Energia

(ICGreenDeal2021)
8-10 grudnia 2021
Konferencja Online
Zgłaszanie abstraktów zakończone

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia (ICGreenDeal2021), będącej kontynuacją I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce, która odniosła duży sukces (prawie 500 uczestników). 
Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej (online) w dniach 8-10 grudnia 2021r.

Celem Konferencji jest poruszenie tematu postępujących zmian klimatycznych oraz możliwych metod ich zapobiegania w ramach kompleksowych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w ramach Zielonego Ładu.

Zapraszamy do przesyłania referatów z zakresu zarządzania, ochrony i inżynierii środowiska, które poruszają problematykę dotyczącą gospodarowania zasobami wody, surowców oraz energii. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów zarówno w języku polskim jak i angielskim upływa 24 listopada 2021r.

W programie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe. Zgłoszone streszczenia referatów (w języku angielskim lub polskim) zostaną zamieszczone w Materiałach konferencyjnych, a pełne teksty prac mogą zostać opublikowane m.in. w Desalination and Water Treatment (DWT) [100 pkt MNiSW], Sustainable Production and Consumption [70 pkt MNiSW], Sustainability [70 pkt MNiSW], Monografii „Strategie wdrażania Zielonego Ładu” [20 pkt MNiSW], Frontiers in Sustainability [5 pkt MNiSW].

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z poważaniem,

Organizatorzy ICGreenDeal2021

 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

SESJA POSTEROWA (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM) ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: WWW.GREENDEAL2021.PL/PL/POSTERS (ZAKŁADKA “SESJE POSTEROWE”)

W związku z dużym sukcesem zeszłorocznej I Międzynarodowej Konferencji Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (prawie 500 uczestników) postanowiliśmy zorganizować II Międzynarodową Konferencję Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów na II Międzynarodową Konferencję Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia (ICGreenDeal2021), która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2021r. W związku z panującą pandemią koronawirusa, Konferencja będzie miała charakter wirtualny (online).

Zgłaszane referaty (prezentacje ustne i posterowe) powinny dotyczyć zagadnień z obszarów: nauk o Ziemi, zmianach klimatu, czy Inżynierii i Zarządzania Środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odnoszącej się do aspektów związanych z wodą, surowcami i  energią.

Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Patronat Honorowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Patronat Honorowy Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”.

Patronat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patronat Akademii Młodych Uczonych PAN

Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem przez Akademię Młodych Uczonych PAN.

Dofinansowanie z programu “Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Bardzo miło nam poinformować, że Konferencja została objęta dofinansowaniem w ramach programu “Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.