Komitet

Komitet naukowy:

 • Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska, Przewodnicząca
 • Dr inż. Christian Adam, Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Niemcy
 • Dr Anna Avdiushchenko, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Prof. Tomasz Bajda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Prof. Miriam Balaban, University Campus Bio-Medico of Rome, Włochy
 • Dr Anna Berbesz, Politechnika Wrocławska, Polska
 • Prof. Augusto Bianchini, Universita di Bologna, Włochy
 • Prof. Michał Bodzek, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Idiano D’Adamo, Sapienza University of Rome, Włochy
 • Prof. Joanna Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Prof. Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Krzysztof Gaska, Politechnika Śląska, Polska
 • Prof. Lidia Gawlik, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Agnieszka Generowicz, Politechnika Krakowska, Polska
 • Prof. Ludwig Halicz, Geological Survey of Israel, Izrael
 • Ludwig Hermann, Prezydent European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP), Proman Management GmbH, Austria
 • Prof. Mika Horttanainen, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finlandia
 • Prof. Māris Kļaviņš, University of Latvia, Łotwa
 • Prof. Jiří Jaromír Klemeš, Brno University of Technology, Czechy
 • Prof. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Polska
 • Prof. Viktor Koval, Southern Scientific Center of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraina
 • Prof. Jolita Kruopienė, Kaunas University of Technology, Litwa
 • Dr inż. Marcin Kuczera, CreativeTime, Polska
 • Dr inż. Edyta Kudlek, Politechnika Śląska, Polska
 • Katalin Kurucz, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. Applied Research, Węgry
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Izabela Majchrzak-Kucęba, Politechnika Częstochowska, Polska
 • Prof. Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska, Polska
 • Prof. Alfonso Mejia, Pennsylvania State University, Stany Zjednoczone
 • Prof. Eugeniusz Mokrzycki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Majeti Narasimha Vara Prasad, University of Hyderabad, Indie
 • Dr Konstantinos Moustakas, National Technical University of Athens, Grecja
 • Prof. Zenon Pilecki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Eric Pirard, Universitè de Liège, Belgia
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • Prof. Alexandra Ribeiro, NOVA University Lisbon, Portugalia
 • Prof. Czesława Rosik-Dulewska, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Dr Monika Sady, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Politechnika Krakowska, Polska
 • Prof. Alexandros Stefanakis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Grecja
 • Prof. Krzysztof Szamałek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr inż. Beata Szatkowska, Aquateam COWI, Norwegia – Polska
 • Dr inż. Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI, Norwegia – Polska
 • Prof. Konstantinos Tsagarakis, Democritus University of Thrace, Grecja
 • Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Polska
 • Prof. Maria Włodarczyk – Makuła, Politechnika Częstochowska, Polska
 • Dr Dariusz Włóka, GreenBack, Polska
 • Dr Kari Ylivainio, Natural Resources Institute (Luke), Finlandia