Publikacja

Zgłaszanie publikacji - terminy

Terminy składania pełnych tekstów do wewnętrznych systemów prezentowanych czasopism:

1) Monografia “Strategie wdrażania Zielonego Ładu” – termin do 28 lutego 2022r. (w języku polskim lub angielskim) – termin przedłużony do 31 marca 2022

2) Sustainability – termin do 31 marca 2022r. (w języku angielskim)

3) Sustainable Production and Consumption – termin do 30 lipca 2022r. (w języku angielskim)

4) Frontiers in Sustainability – termin do 28 lutego 2022r. (w języku angielskim)

5) Desalination and Water Treatment  –  termin do 28 lutego 2022r. (w języku angielskim) – termin przedłużony do 31 marca 2022

6) Circular Economy and Sustainability – termin do 31 maja 2022 (w języku angielskim)

Pełne artykuły należy przesyłać na adres: green-deal@meeri.pl do wstępnej akceptacji (minimum 3 dni przed terminami).

Materiały konferencyjne

Organizator planuje opublikować Materiały konferencyjne wraz ze wszystkimi streszczeniami przedstawionymi podczas Konferencji. Materiały konferencyjne będą dostępne na stronie internetowej Konferencji. Jedynie referaty wygłoszone podczas Konferencji (prezentacje ustne i posterowe) zostaną opublikowane w Materiałach konferencyjnych z numerem ISBN.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu materiały konferencyjne wraz ze streszczeniami prac, które zostały przedstawione podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Strategie wdrażania Zielonego Ładu: Woda, Surowce i Energia.

Monografia „Strategie wdrażania Zielonego Ładu”

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do Monografii „Strategie wdrażania Zielonego Ładu”, która zostanie opublikowana na początku 2022 roku [20 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Artykuły można nadsyłać w języku angielskim lub polskim.

Szablon rozdziału w Monografii oraz wytyczne – do ściągnięcia w poniższym pliku.

Zapraszamy do lektury Monografii Pokonferencyjnej “Strategie wdrażania Zielonego Ładu”. Zawarto w niej wybrane prace, które zostały wygłoszone na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020).
 

Monografia w języku polskim oraz angielskim – do pobrania w poniższym plikach

Sustainability

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego „Strategies toward a Green Deal and Circular Economy” w Sustainability [IF: 3.473; 100 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl do wstępnej akceptacji. Czasopismo oferuje 10% rabatu od standardowej opłaty wydawniczej w wysokości 1900 CHF, wpłacanej przez Autorów bezpośrednio do Redakcji MDPI po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do publikacji. Artykuły muszą przejść procedurę recenzowania w systemie MDPI. Prace należy składać w zakresie tematycznym numeru specjalnego.

Link do czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/green_deal

Sustainable Production and Consumption

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego „Circular Economy as a Driver for Achieving Sustainable Production and Consumption” w Sustainable Production and Consumption [IF: 5.032; 70 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl do wstępnej akceptacji. Czasopismo jest darmowe dla instytucji, które wykupiły subskrypcję. Pracę należy składać w zakresie numeru specjalnego w języku angielskim.

Link do czasopisma: https://www.journals.elsevier.com/sustainable-production-and-consumption/call-for-papers/special-issue-on-circular-economy-as-a-driver-for-achieving-sustainable-production-and-consumption 

Frontiers in Sustainability

 

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego „Novel Insights into the Green Deal and its Strategies for Circular Economy” sekcji Circular Economy w Frontiers in Sustainability [5 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres
green-deal@meeri.pl do wstępnej akceptacji. Pracę należy składać w zakresie numeru specjalnego w języku angielskim.

Link do czasopisma: https://www.frontiersin.org/research-topics/22371/novel-insights-into-the-green-deal-and-its-strategies-for-circular-economy?utm_source=F-RTM&utm_medium=TED1&utm_campaign=PRD_TED1_T1_RT-TITLE

Desalination and Water Treatment

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można przesyłać do Desalination and Water Treatment (DWT) [IF: 1.149; 100 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Opłata za publikację wynosi 150 EUR, wpłacana przez Autorów bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji publikacji. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma.

Link do czasopisma: https://www.deswater.com/home.ph

Circular Economy and Sustainability

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego w czasopiśmie Circular Economy and Sustainability [Springer] pt. Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma.

Link do czasopisma: https://www.springer.com/journal/43615/updates/18927004