Tematyka

Zakres tematyczny Konferencji dotyczy zagadnień wpisujących się w strategie na rzecz Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów gospodarki wodnej, surowcowej i energetycznej.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje prace wpisujące się w następujące zagadnienia:

 • Zrównoważony rozwój
 • Cele zrównoważonego rozwoju
 • Zmiany klimatyczne i neutralność klimatyczna
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Środowisko wolne od toksyn (woda – gleba – powietrze)
 • Biogospodarka, ekosystemy i różnorodność biologiczna
 • Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne
 • Zarządzanie i wykorzystanie zasobów wodnych
 • Ponowne wykorzystanie i recykling wody
 • Oczyszczanie ścieków
 • Monitorowanie i ocena zasobów wodnych
 • Zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie surowców mineralnych
 • Technologie niskoemisyjne (wydobycie, przetwarzanie i odzysk)
 • Zrównoważone rolnictwo i odzysk składników odżywczych
 • Bezodpadowy i przyjazny dla środowiska system żywnościowy
 • Transformacja w kierunku czystej energii
 • Technologie cyfrowe i inteligentna mobilność
 • Mobilizowanie badań i wspieranie innowacji w kierunku zielonej transformacji
 • Tworzenie sieci i nowe formy współpracy
 • Znaczenie edukacji i rola społeczeństwa
 • Zmiany legislacyjne
 • Zarządzanie i finansowanie zielonej transformacji
 • Wpływ pandemii koronawirusa na rozwój badań i wdrażanie innowacji
 • Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii
 • Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej
 • Energetyka przemysłowa
 • Strategie i technologie energetyczne
 • Transformacja energetyki
 • Fotowoltaika i biomasa jako wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii
 • Czysta energia