Wytyczne

Opłaty konferencyjne

Udział w Konferencji jest bezpłatny zarówno dla prelegentów, jak i słuchaczy.

Miejsce konferencji

Konferencja odpędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. Instrukcja z linkiem, identyfikatorem spotkania i hasłem zostanie wysłana uczestnikom przed terminem Konferencji.

Ważne daty

  • Zgłoszenie abstraktu: 24 listopada 2021
  • Powiadomienie o akceptacji udziału: 30 listopada 2021
  • Przesłanie prezentacji i posterów: 3 grudnia 2021
  • Rejestracja: 5 grudnia 2021
  • Konferencja on-line: 8-10 grudnia 2021
  • Zgłaszanie pełnych rękopisów:  28 lutego 2022 – termin przedłużony do 18 marca 2022

Formy prezentacji

Prace mogą być prezentowane w sesjach ustnych i posterowych. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do zmiany formy prezentacji zgłaszanych przez Autorów. Zarówno postery naukowe, jak i prezentacje ustne powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Wymagania dotyczące prezentacji są następujące:

  • Prezentacja ustna – 10 minut (8 minut prezentacja, 2 minuty dyskusja; prezentacja elektroniczna)
  • Prezentacja posterowa – max. 2 minuty (plakaty elektroniczne zawierające 2 slajdy power point).

Pytania będą zadawane poszczególnym Autorom bezpośrednio po ich prezentacji (ustnej i posterowej).

Certyfikat

Autor prezentujący otrzymuje certyfikat potwierdzający wygłoszenie prezentacji (ustnej lub posterowej). Certyfikat zostanie przesłany po Konferencji drogą mailową.

Nagrody

Dla autorów najlepszych wystąpień przewidziane są nagrody:

  1. Najlepsza Prezentacja Ustna
  2. Najlepsza Prezentacja Posterowa

Nagrywanie i przesyłanie prezentacji

Całość lub część Konferencji będzie rejestrowana. Podczas Konferencji wykonywane będą również zdjęcia i zrzuty ekranu w celu promocji i wykorzystania wewnętrznego i zewnętrznego. Uczestnicy mogą poprosić o kopię zdjęć lub filmów po Konferencji.