Jak przygotować firmę do transformacji w kierunku OZE?

Jak przygotować firmę do transformacji w kierunku OZE?
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska15.09.2023 | 6 min.

Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi firmami. Przejście na odnawialne źródła energii (OZE) wiąże się z szeregiem korzyści - od redukcji emisji CO2, poprzez oszczędności, aż po poprawę wizerunku. Jednak aby proces ten przebiegł sprawnie i przyniósł zakładane rezultaty, niezbędne jest dogłębne przygotowanie organizacji. Poniższy artykuł szczegółowo omawia kluczowe etapy, jakie należy wykonać, by skutecznie przeprowadzić firmę przez transformację energetyczną.

Analiza obecnej sytuacji firmy

Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie aktualnego stanu firmy w kontekście wykorzystywanej energii. Pozwoli to zidentyfikować obszary do poprawy i określić punkt startowy dla transformacji.

Zużycie energii

Należy zebrać dane na temat całkowitego zużycia energii elektrycznej i cieplnej w firmie. Dotyczy to zarówno budynków, procesów produkcyjnych, jak i transportu. Przydatne będą rachunki za prąd i gaz z ostatnich 12 miesięcy. Warto też przeanalizować zużycie energii w poszczególnych lokalizacjach, działach i maszynach - pozwoli to zidentyfikować największe obszary poboru.

Źródła energii

Należy zbadać, z jakich źródeł pochodzi aktualnie wykorzystywana energia - czy jest to energia z sieci, własna produkcja (np. z węgla), gaz, olej opałowy itp. Pozwoli to określić możliwości transformacji dla każdego obszaru. Ważne jest też sprawdzenie, czy firma korzysta już z OZE i w jakim zakresie.

Koszty energii

Kluczowa jest dokładna analiza kosztów zakupu i zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Pozwoli to oszacować potencjalne oszczędności dzięki transformacji. Należy uwzględnić nie tylko rachunki za media, ale też amortyzację sprzętu, koszty utrzymania infrastruktury energetycznej itp.

Określenie celów transformacji

Mając zdiagnozowany stan obecny, można określić cele, jakie firma chce osiągnąć dzięki transformacji energetycznej. Cele powinny być konkretne i mierzalne.

Redukcja emisji CO2

Jednym z głównych celów będzie zmniejszenie śladu węglowego firmy poprzez redukcję emisji CO2. Należy wyznaczyć konkretny procent lub tonę roczną, o jaką emisje mają spaść dzięki OZE.

Oszczędności

Kolejnym ważnym celem jest obniżenie kosztów energii. Na podstawie analizy kosztów i zużycia można określić docelowy poziom oszczędności w skali roku, np. 20%.

Poprawa wizerunku

Wdrażanie OZE może także służyć celom wizerunkowym - pokazaniu firmy jako nowoczesnej i odpowiedzialnej. Należy zdecydować, czy i w jaki sposób komunikować transformację.

Dobór technologii OZE

Kluczowym etapem jest wybór konkretnych technologii OZE, które najlepiej pasują do firmy i pozwolą zrealizować założone cele. Należy rozważyć różne opcje.

Fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne mogą znacząco obniżyć rachunki za prąd. Należy określić możliwą do zainstalowania moc paneli (w kW), oszacować produkcję energii oraz zwrot z inwestycji.

Turbiny wiatrowe

W dobrych warunkach wiatrowych farmy turbin wiatrowych mogą być opłacalnym źródłem energii. Ważna jest analiza lokalnych warunków wiatrowych i możliwości posadowienia turbin.

Pompy ciepła

Pompy ciepła pozwalają wykorzystać ciepło z powietrza, gruntu lub wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Należy określić zapotrzebowanie ciepła i dobrać odpowiednie pompy.

Analiza finansowa inwestycji

Jak przygotować firmę do transformacji w kierunku OZE?

Aby ocenić opłacalność inwestycji w OZE, niezbędna jest szczegółowa analiza finansowa, obejmująca zarówno nakłady, jak i spodziewane zyski.

Nakłady inwestycyjne

Należy dokładnie oszacować koszty zakupu i montażu każdego rodzaju instalacji OZE, a także infrastruktury i koszty finansowania. Pozwoli to określić całkowite nakłady inwestycyjne.

Zwrot z inwestycji

Na tej podstawie można obliczyć przewidywany okres zwrotu z inwestycji i rentowność inwestycji w perspektywie wieloletniej. Należy uwzględnić oszczędności na energii i wpływ inflacji.

Finansowanie zewnętrzne

Warto rozważyć skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, jak kredyty na OZE, dotacje z programów rządowych i unijnych lub wynajęcie instalacji w modelu ESCO.

Wdrożenie rozwiązań OZE

Po wybraniu optymalnych technologii i pozytywnej analizie opłacalności można przystąpić do ich wdrażania w firmie. To kluczowy etap całego procesu.

Montaż i uruchomienie

Inwestycja wymaga doboru wyspecjalizowanych wykonawców, którzy zainstalują i uruchomią instalacje OZE zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami. Ważne jest monitorowanie prac i odbiór końcowy.

Szkolenia pracowników

Obsługa i utrzymanie nowych instalacji OZE wymaga przeszkolenia pracowników technicznych. Pozwoli to wykorzystać systemy w optymalny sposób i przeprowadzać bieżące remonty.

Monitorowanie efektów

Należy wdrożyć system monitoringu produkcji z OZE, zużycia energii, emisji CO2 i kosztów. Regularna analiza wyników pozwoli ocenić efekty transformacji.

Ciągłe doskonalenie

Wdrażanie OZE to proces, który wymaga ciągłego monitoringu i optymalizacji. Należy nieustannie poszukiwać nowych możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Optymalizacja zużycia

Należy analizować zużycie energii i wdrażać jego optymalizację poprzez modernizacje, lepsze procedury czy zmiany w zachowaniach pracowników.

Rozwój technologii

Warto śledzić nowe rozwiązania OZE, które pojawiają się na rynku i mogą zapewnić większe oszczędności lub wydajność.

Raportowanie postępów

Firma powinna regularnie raportować postępy transformacji w zakresie produkcji z OZE, redukcji emisji i oszczędności. Pozwoli to weryfikować założone cele i planować dalsze działania.

Podsumowanie

Transformacja energetyczna to złożony proces, wymagający zaangażowania całej firmy. Aby osiągnąć sukces, konieczne jest stopniowe wdrażanie zmian - od analizy stanu obecnego, poprzez dobór technologii, po optymalizację ich wykorzystania. Kluczowe jest też ciągłe monitorowanie efektów i poszukiwanie usprawnień. Dzięki temu możliwe jest znaczące obniżenie emisji CO2 i kosztów przy jednoczesnej poprawie wizerunku firmy jako lidera transformacji energetycznej.

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od skali działalności firmy i zakresu inwestycji, pełna transformacja może potrwać od 6 miesięcy do 2 lat. Kluczowe jest etapowe wdrażanie poszczególnych elementów procesu.

Oprócz środków własnych firmy, można skorzystać z kredytów, dotacji i programów finansowania oferowanych przez NFOŚiGW, fundusze unijne i banki. Pomocne mogą być też firmy typu ESCO.

Przy odpowiednim planowaniu i wdrożeniu, zdecydowana większość inwestycji w OZE zwraca się w okresie 3-8 lat. Należy jednak bardzo dokładnie przeanalizować opłacalność każdego rozwiązania.

Do najważniejszych korzyści należą: redukcja emisji CO2, oszczędności na rachunkach za energię, uniezależnienie od konwencjonalnych źródeł, poprawa wizerunku i odpowiedzialności firmy.

Kluczowe jest ciągłe monitorowanie wykorzystania OZE, optymalizacja zużycia energii oraz wdrażanie nowych technologii energetycznych pojawiających się na rynku.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
  2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
  3. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
  4. 7 kroków do zminimalizowania śladu węglowego w 2023
  5. Magazynowanie energii z fotowoltaiki - jakie rozwiązania wybrać w 2023?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły