Białe certyfikaty - co to jest i ile można zarobić? Prosty przewodnik

Białe certyfikaty - co to jest i ile można zarobić? Prosty przewodnik
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska20 czerwca 2024 | 5 min

Biały certyfikat jest poświadczeniem osiągniętej oszczędności energii w wyniku wdrożenia efektywnych energetycznie inwestycji lub działań. Certyfikaty te stanowią atrakcyjną formę dodatkowego dochodu dla firm i gospodarstw domowych, których działania przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. W tym przewodniku wyjaśnimy, co to są białe certyfikaty, jak można je zdobyć i ile można na nich zarobić. Poznasz również strategie optymalizacji przychodów z tych certyfikatów.

Kluczowe wnioski:
 • Biały certyfikat to dokument potwierdzający oszczędność energii, który może przynosić dodatkowy dochód.
 • Można go uzyskać poprzez inwestycje w technologie energooszczędne lub zmiany zachowań proenergetycznych.
 • Wartość certyfikatu zależy od osiągniętych oszczędności energii oraz aktualnej ceny rynkowej.
 • Najlepsze sektory do zdobycia białych certyfikatów to budownictwo, przemysł i usługi.
 • Odpowiednia strategia inwestycyjna i monitorowanie rynku zwiększają zyski z białych certyfikatów.

Czym jest biały certyfikat? Definicja i wyjaśnienie

Białe certyfikaty, zwane również certyfikatami efektywności energetycznej, są dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie oszczędności energii w wyniku wdrożenia rozwiązań energooszczędnych. Wydawane są przez uprawnione instytucje i stanowią świadectwo podjętych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

W praktyce biały certyfikat to towar, który można spieniężyć na rynku certyfikatów. Jego wartość zależy od uzyskanej oszczędności energii oraz aktualnej ceny białych certyfikatów na giełdzie. Tym samym stanowi on atrakcyjną formę dodatkowego dochodu dla firm i gospodarstw domowych, które inwestują w rozwiązania energooszczędne.

Certyfikaty te są elementem systemów wspierania efektywności energetycznej, wdrażanych w wielu krajach na świecie. W Polsce system białych certyfikatów funkcjonuje od 2014 roku i ma na celu promowanie inwestycji zmniejszających zużycie energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Posiadanie białego certyfikatu jest dowodem na podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Oprócz korzyści finansowych, przyczynia się on również do budowania świadomości ekologicznej i promowania postaw proenergetycznych.

Kiedy biały certyfikat może zostać przyznany?

Biały certyfikat może zostać przyznany za inwestycje lub działania, które skutkują oszczędnością finalnej energii zużywanej przez odbiorców końcowych. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, jak i te dotyczące zmiany zachowań proenergetycznych.

Wśród kwalifikujących się inwestycji wymienić można m.in. termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych urządzeń na energooszczędne, wdrożenie energooszczędnych technologii w procesach przemysłowych czy instalację systemów odzysku ciepła.

Z kolei działania nieinwestycyjne to przede wszystkim kampanie informacyjno-edukacyjne promujące efektywność energetyczną, szkolenia z zakresu oszczędzania energii oraz audyty energetyczne wskazujące potencjał dla realizacji przyszłych inwestycji.

Warunkiem przyznania białego certyfikatu jest udokumentowanie i zweryfikowanie przez uprawniony podmiot osiągniętej oszczędności energii. Proces ten odbywa się zgodnie z ustalonymi procedurami i obejmuje złożenie stosownego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

 • Termomodernizacja budynków (wymiana okien, ocieplenie ścian, wymiania instalacji grzewczej)
 • Wymiana nieefektywnych urządzeń na energooszczędne (np. oświetlenie LED, pompy ciepła)
 • Wdrożenie energooszczędnych technologii w procesach przemysłowych
 • Instalacja systemów odzysku ciepła
 • Kampanie informacyjno-edukacyjne o efektywności energetycznej

Czytaj więcej: Fotowoltaika w budownictwie - najlepsze zastosowania w 2023 roku

Korzyści finansowe posiadania białego certyfikatu

Główną korzyścią finansową wynikającą z posiadania białego certyfikatu jest możliwość jego sprzedaży na specjalnym rynku i uzyskania w ten sposób dodatkowego dochodu. Certyfikaty te stanowią swego rodzaju towar, którego cena kształtowana jest przez podaż i popyt.

Wysokość przychodów z tytułu białych certyfikatów zależy zasadniczo od dwóch czynników - wielkości osiągniętych oszczędności energii oraz aktualnej ceny białych certyfikatów na giełdzie. Im większa oszczędność, tym wyższa wartość certyfikatu, podobnie jak w przypadku wyższych cen rynkowych.

Dzięki możliwości sprzedaży certyfikatów, inwestycje w efektywność energetyczną stają się nie tylko działaniami służącymi ochronie środowiska, ale również opłacalnymi przedsięwzięciami finansowymi. Pozwala to na szybszy zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych i osiąganie dodatkowych zysków.

Warto dodać, że przychody z tytułu białych certyfikatów są zwolnione z podatku dochodowego, co jeszcze zwiększa ich atrakcyjność. Ponadto certyfikaty te mogą stanowić formę zabezpieczenia kredytów zaciąganych na inwestycje energooszczędne.

Jak obliczyć potencjalny przychód z białego certyfikatu?

Aby oszacować potencjalny przychód z posiadanego białego certyfikatu, należy uwzględnić dwa podstawowe czynniki - wielkość osiągniętej oszczędności energii oraz aktualną cenę rynkową certyfikatów.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, ile energii finalnej (wyrażonej najczęściej w tonach oleju ekwiwalentnego lub gigadżulach) udało się zaoszczędzić dzięki zrealizowanej inwestycji lub działaniu. Następnie tę wartość należy przemnożyć przez obowiązującą na danym rynku cenę jednostkową białego certyfikatu.

Na przykład, jeśli osiągnięta oszczędność energii wynosi 100 ton oleju ekwiwalentnego, a cena białych certyfikatów na giełdzie to 1000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego, to potencjalny przychód z tytułu posiadanego certyfikatu wyniesie 100 000 zł.

Podsumowanie

Białe certyfikaty to dokumenty potwierdzające osiągnięcie oszczędności energii, które można spieniężyć na rynku. Ich cena zależy od wielkości oszczędności i popytu na certyfikaty. Im większa oszczędność, tym wyższa wartość certyfikatu.

Białe certyfikaty co to takiego? To atrakcyjna forma dodatkowego dochodu dla firm i gospodarstw domowych inwestujących w efektywność energetyczną. Przychody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku i pozwalają na szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych.

Najczęstsze pytania

Aby otrzymać biały certyfikat, należy zrealizować inwestycję lub działanie prowadzące do oszczędności energii, a następnie udokumentować tę oszczędność i złożyć odpowiedni wniosek do upoważnionej instytucji. Po weryfikacji zasadności wniosku zostanie przyznany certyfikat.

Przychód z białych certyfikatów zależy od wielkości osiągniętej oszczędności energii oraz aktualnej ceny certyfikatów na rynku. Im większa oszczędność i wyższa cena, tym większy zysk. Dokładna kwota wymaga indywidualnych wyliczeń w oparciu o konkretne dane.

Biały certyfikat można sprzedać na specjalnie wyznaczonym do tego celu rynku, na którym spotykają się popyty i podaże na te dokumenty. W Polsce funkcjonuje Giełda Towarowa, na której odbywa się obrót białymi certyfikatami.

O biały certyfikat mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe, które zrealizowały inwestycje lub działania prowadzące do oszczędności energii. Warunkiem jest udokumentowanie tych oszczędności oraz spełnienie określonych wymagań formalnych.

Nie, przychody ze sprzedaży białych certyfikatów są zwolnione z podatku dochodowego, co zwiększa ich atrakcyjność finansową. Stanowią one istotny bodziec do podejmowania inwestycji i działań na rzecz efektywności energetycznej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
 2. Co kryje się pod skrótem kWh? Wyjaśnienie podstawowego pojęcia
 3. Większe zyski dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych
 4. Jak podać stan licznika w Energa? Instrukcja krok po kroku dla klientów
 5. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły