Jak zbudować farmę fotowoltaiczną krok po kroku?

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną krok po kroku?
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska15.09.2023 | 7 min.

Budowa farmy fotowoltaicznej to obecnie jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji, dzięki której można znacząco obniżyć rachunki za prąd i uzyskać dodatkowe źródło dochodu ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Coraz więcej osób i firm decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych, jednak nie każdy wie, jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić ten proces. Poniższy poradnik krok po kroku pomoże Ci zbudować własną, efektywną farmę PV od początku do końca.

Wybór lokalizacji farmy fotowoltaicznej

Kryteria doboru lokalizacji

Na etapie planowania farmy fotowoltaicznej jedną z kluczowych decyzji jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Lokalizacja wpływa na wydajność instalacji poprzez natężenie nasłonecznienia, nachylenie i orientację paneli. Najlepiej zlokalizować farmę na południowym stoku o nachyleniu ok. 30 stopni, bez zacienienia od drzew czy budynków. Nasłonecznienie w danym miejscu można sprawdzić na interaktywnych mapach insolacji. Warto też wziąć pod uwagę przyszłe plany zagospodarowania terenu w okolicy.

Dostęp do infrastruktury energetycznej

Kluczowe jest również zapewnienie łatwego dostępu do sieci energetycznej, do której będzie podłączona farma. Bliskość stacji transformatorowej, linii średniego napięcia i możliwości przyłączenia ograniczą koszty budowy dodatkowej infrastruktury. Warto skonsultować się z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej i uzyskać warunki przyłączenia jeszcze przed ostatecznym wyborem działki.

Uwarunkowania prawne i przestrzenne

Przed zakupem gruntu pod farmę PV należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy dopuszcza on taką inwestycję. Trzeba też uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku gruntów rolnych konieczna jest zgoda na wyłączenie z produkcji rolnej. Umiejscowienie farmy wymagać może również uzgodnień środowiskowych i zgodności z przepisami ochrony przyrody.

Projekt techniczny farmy fotowoltaicznej

Dobór paneli fotowoltaicznych

Kluczowym elementem farmy są moduły fotowoltaiczne. Warto postawić na sprawdzone, markowe panele o wysokiej żywotności, sprawności i wytrzymałości, np. monokrystaliczne. Trzeba dobrać ich ilość i moc do zapotrzebowania na energię, warunków geograficznych i dostępnej powierzchni. Większa moc i ilość paneli zapewni wyższą produkcję energii.

Konfiguracja systemu montażu

Projekt powinien określać sposób umocowania konstrukcji nośnej, rozstaw paneli, ich nachylenie i kierunek. Optymalne jest nachylenie 30 stopni i skierowanie na południe. Konstrukcja powinna być wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne, np. aluminiowa lub stalowa ocynkowana. Możliwe są różne konfiguracje montażu - na gruncie, na dachach czy elewacjach budynków.

Okablowanie i zabezpieczenia

Projekt systemu elektrycznego powinien obejmować okablowanie DC i AC, zabezpieczenia elektryczne i przeciwprzepięciowe, rozdzielnie prądu, inwertery, liczniki i system monitorowania. Należy dobrać przekroje przewodów i zabezpieczenia do mocy instalacji. Całość musi spełniać wymagania norm i przepisów budowlanych oraz energetycznych.

Formalności administracyjne

Pozwolenia i zgłoszenia budowlane

Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń i dokonanie niezbędnych zgłoszeń. W zależności od wielkości inwestycji może być wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do organów nadzoru budowlanego. Należy zapewnić nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Przyłączenie do sieci energetycznej

Kolejnym kluczowym etapem jest podpisanie umowy o przyłączenie farmy PV do sieci elektroenergetycznej z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego. Umowa powinna określać m.in. miejsce i warunki wprowadzania energii do sieci. Konieczne jest też zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej.

Dotacje i ulgi podatkowe

Warto sprawdzić dostępne formy dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę, np. dotacje z programów krajowych i unijnych czy ulgi podatkowe. Pozwoli to zmniejszyć nakłady finansowe i skrócić czas zwrotu poniesionych kosztów. Należy zapoznać się z wymaganiami konkretnych programów wsparcia.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną krok po kroku?

Przygotowanie terenu i fundamenty

Przed montażem konstrukcji i paneli trzeba odpowiednio przygotować teren i wykonać fundamenty – punkty mocowań lub palowanie. Teren powinien być wyrównany i oczyszczony. Fundamenty muszą stabilnie utrzymać całą instalację. Można wykonać typical fundamenty lub bezpośrednio wbijać pale w grunt.

Montaż konstrukcji i paneli

Kolejny etap to instalacja konstrukcji wsporczej i montaż paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem i instrukcją. Moduły PV należy instalować z zachowaniem odpowiednich odstępów i kątów nachylenia. Po zamocowaniu paneli wykonuje się okablowanie między rzędami modułów.

Podłączenie systemu monitoringu

Aby kontrolować pracę i parametry instalacji, montuje się system monitoringu, który umożliwia zdalny podgląd wytwarzanej energii, statusu urządzeń i ewentualnych usterek. Pozwala to na szybką reakcję serwisową i utrzymanie wysokiej sprawności.

Uruchomienie i eksploatacja farmy

Testy i odbiory techniczne

Przed przystąpieniem do eksploatacji, wykwalifikowany elektryk powinien przeprowadzić testy i pomiary elektryczne, sprawdzić poprawność połączeń, działanie zabezpieczeń i urządzeń. Następnie dokonuje się odbiorów technicznych i zgłoszenia gotowości do przyłączenia do sieci.

Konserwacja i serwisowanie

Aby zapewnić bezawaryjną pracę przez lata, farma wymaga okresowych przeglądów, konserwacji i ewentualnych napraw. Należy regularnie czyścić panele, sprawdzać połączenia elektryczne, stan konstrukcji i urządzeń. Umowa serwisowa zapewni szybki dostęp do usług specjalistycznych.

Monitoring wydajności

W trakcie eksploatacji farmy PV warto na bieżąco monitorować i analizować dane o ilości wyprodukowanej energii w stosunku do założeń projektowych. Pozwoli to ocenić poprawność działania i ewentualnie zoptymalizować uzyski.

Analiza opłacalności inwestycji

Nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne

Aby ocenić opłacalność farmy fotowoltaicznej, należy zestawić poniesione nakłady inwestycyjne z przyszłymi zyskami. Do nakładów zaliczają się m.in. koszty projektu, zakupu sprzętu, budowy i przyłączenia farmy. Do kosztów operacyjnych należą m.in. konserwacja, ubezpieczenie, monitoring.

Przychody ze sprzedaży energii

Na drugiej szali znajdują się przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub bezpośrednio do odbiorców. Ich wysokość zależy od ilości wygenerowanej energii i aktualnych cen rynkowych.

Okres zwrotu z inwestycji

Porównując wpływy i koszty można określić okres, po jakim inwestycja się zwróci. Dla farm fotowoltaicznych jest to zazwyczaj 5-7 lat. Wówczas zaczynają one przynosić zysk ich właścicielom przez kolejne lata.

Podsumowanie

Budowa farmy fotowoltaicznej to złożony i wieloetapowy proces, który wymaga starannego zaplanowania, przygotowania formalno-prawnego, doboru komponentów i fachowej realizacji. Kluczowe jest pozyskanie odpowiedniej działki, opracowanie projektu technicznego dostosowanego do lokalnych warunków i potrzeb inwestora, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dobór wysokiej jakości paneli i pozostałych elementów instalacji oraz montaż zgodny z projektem i normami technicznymi. Właściwa eksploatacja i konserwacja gwarantują bezawaryjną pracę i wysoką wydajność farmy przez lata, przynosząc satysfakcję z niezależności energetycznej i konkretne zyski finansowe. Przedstawiony poradnik pozwoli Ci przejść przez ten proces krok po kroku i z sukcesem zrealizować inwestycję w odnawialne źródło energii.

Najczęściej zadawane pytania

Okres zwrotu z inwestycji w farmę fotowoltaiczną wynosi zazwyczaj od 5 do 7 lat. Zależy to od wielu czynników, m.in. poniesionych kosztów budowy i wielkości farmy, cen energii elektrycznej czy ilości wyprodukowanej energii. Im większa farma i tańsza budowa, tym szybszy zwrot inwestycji.

Główne korzyści to obniżenie rachunków za prąd dzięki wykorzystaniu własnej energii elektrycznej oraz dodatkowy zysk ze sprzedaży nadwyżek energii do sieci. To także niezależność energetyczna, ekologia i prestiż. Po okresie zwrotu inwestycji farma zaczyna przynosić czysty zysk.

Moc farmy PV należy dobrać do zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu, który ma być zasilany. Przy wymiarowaniu warto uwzględnić również zakładany uzysk z ewentualnej sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Im większa farma, tym więcej można wyprodukować energii.

W zależności od wielkości farmy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do nadzoru budowlanego. Trzeba też uzyskać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na etapie planowania wymagane są decyzja o warunkach zabudowy i zgody środowiskowe.

Do wad można zaliczyć duże początkowe nakłady inwestycyjne, skomplikowane formalności administracyjne i konieczność zapewnienia okresowej konserwacji i serwisu. Trzeba też znaleźć odpowiednią działkę i uzyskać niezbędne zgody. Wady te rekompensują jednak korzyści płynące z posiadania farmy.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Magazynowanie energii z fotowoltaiki - jak to działa?
  2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
  3. Jak dobrać optymalną moc instalacji fotowoltaicznej? Poradnik
  4. Oszczędzanie wody - jak to robić skutecznie w domu i ogrodzie?
  5. Magazynowanie energii z fotowoltaiki - jakie rozwiązania wybrać w 2023?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły