Nowy program dofinansowania OZE: wszystko, co musisz wiedzieć.

Nowy program dofinansowania OZE: wszystko, co musisz wiedzieć.
Autor Mirosław Woźniak
Mirosław Woźniak15.12.2023 | 5 min.

Nowy program dofinansowania OZE dla rolników to świetna okazja, by zmodernizować swoje gospodarstwo i zadbać o środowisko. W artykule dowiesz się, jak działa program, kto może ubiegać się o środki, w jakiej wysokości i na co można je przeznaczyć. Przedstawimy również warunki uzyskania dofinansowania, punktowane kryteria przy ocenie wniosków oraz niezbędne kroki w procesie aplikowania. Zapraszamy do lektury, by poznać pełne zasady nowego programu!

Struktura programu i dostępne obszary wsparcia

Nowy program dofinansowania OZE dla rolników skupia się na trzech głównych obszarach wsparcia:

 • Obszar A - biogazownie rolnicze
 • Obszar B - mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • Obszar C - poprawa efektywności energetycznej budynków

Każdy z tych obszarów ma nieco inne zasady i maksymalne kwoty dofinansowania.

Obszar A - biogazownie rolnicze

W ramach Obszaru A rolnicy mogą ubiegać się o dotację na budowę biogazowni rolniczych, które będą przetwarzać odpady z produkcji rolnej na energię.

Maksymalna kwota dofinansowania w tym obszarze wynosi 1,5 mln zł. Dotacja może pokryć do 65% kosztów inwestycji.

Obszar B - mikroinstalacje fotowoltaiczne

Obszar B skierowany jest dla rolników zainteresowanych produkcją energii elektrycznej lub cieplnej z promieniowania słonecznego.

W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł, również pokrywając do 65% kosztów inwestycji.

Obszar C - poprawa efektywności energetycznej budynków

Obszar C koncentruje się na termomodernizacji budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na docieplenie ścian, wymianę okien czy modernizację systemów grzewczych.

Podobnie jak w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych, maksymalna kwota dotacji wynosi tu 200 tys. zł, a poziom dofinansowania sięga 65% kosztów inwestycji.

Poziom dofinansowania i warunki

Dofinansowanie w programie wynosi maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych. Środki wypłacane są w formie refundacji po zrealizowaniu inwestycji.

O dotację mogą się ubiegać rolnicy spełniający określone warunki, między innymi posiadający numer producenta w ARiMR oraz korzystający z płatności bezpośrednich. Nie ma natomiast ograniczeń co do wielkości gospodarstwa czy formy prawnej.

Niezbędne jest również uczestnictwo w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej. Szkolenie takie trzeba zaliczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o płatność końcową.

Łączenie dofinansowania z różnych obszarów

Ciekawą opcją jest możliwość łączenia dofinansowania z kilku obszarów jednocześnie. Maksymalna łączna kwota dotacji w takiej sytuacji to 1,7 mln zł.

Czytaj więcej: Jak całkowicie przejść na OZE w domu jednorodzinnym?

Kryteria punktowe

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę punktowane kryteria, między innymi:

 • wielkość produkcji zwierzęcej
 • prowadzenie produkcji ekologicznej
 • lokalizacja inwestycji na obszarach chronionych
 • w przypadku OZE - sprawność planowanych instalacji

Im więcej punktów uda się uzyskać, tym większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Liczba punktów Szanse na dofinansowanie
poniżej 16 pkt bardzo niskie
16-21 pkt średnie
22-28 pkt wysokie
powyżej 28 pkt bardzo wysokie

Termin i sposób składania wniosków

Nowy program dofinansowania OZE: wszystko, co musisz wiedzieć.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 grudnia 2022 roku do 12 stycznia 2024 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków ARiMR.

Termin na realizację inwestycji wynosi standardowo 24 miesiące od podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość wydłużenia tego okresu maksymalnie do 36 miesięcy.

Generator wniosków ARiMR

Aby złożyć wniosek, należy założyć konto w Generatorze Wniosków na stronie ARiMR.Generator umożliwia wypełnienie i wysłanie wniosku drogą elektroniczną.

Jest to obowiązkowa ścieżka aplikowania o środki z programu.

Wymagane dokumenty

Wraz z wnioskiem należy przedstawić szereg dokumentów, w tym:

 • zaświadczenia i decyzje potwierdzające status prawny wnioskodawcy
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik
 • biznesplan dla inwestycji o wartości powyżej 200 tys. zł

W przypadku ubiegania się o wsparcie z kilku obszarów jednocześnie, wymagany jest jeden wniosek ze wszystkimi załącznikami.

Szczegóły techniczne instalacji

Bardzo istotne są szczegóły dotyczące planowanych do realizacji instalacji OZE lub inwestycji zwiększających efektywność energetyczną.

Należy między innymi określić docelowe moce i sprawności planowanych urządzeń. Te parametry mają wpływ na ocenę wniosku i liczbę przyznanych punktów.

Monitoring i zarządzanie energią

Dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie systemów inteligentnego monitoringu i zarządzania energią, na przykład dla mikroinstalacji fotowoltaicznej czy na potrzeby budynku objętego termomodernizacją.

Warto więc rozważyć włączenie takich systemów do planowanej inwestycji.

Podsumowanie

Nowy program dofinansowania OZE dla rolników to doskonała okazja na modernizację gospodarstwa i realizację inwestycji prośrodowiskowych. Dofinansowanie pokrywa nawet 65% kosztów projektów z zakresu budowy biogazowni, instalacji fotowoltaicznych oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Łączna kwota dotacji sięga 1,7 mln zł.

O środki mogą ubiegać się rolnicy spełniający określone kryteria, między innymi posiadający numer ARiMR i korzystający z dopłat bezpośrednich. Wnioski oceniane są punktowo, a dodatkowe punkty przyznawane są za ekologiczną produkcję czy lokalizację inwestycji na obszarach chronionych.

Nabór potrwa do 12 stycznia 2024 roku. Wnioski należy składać przez Generator Wniosków ARiMR, wraz z niezbędnymi załącznikami i szczegółami technicznymi planowanych instalacji. Cały proces ubiegania się o środki został więc dopracowany i ułatwiony dla beneficjentów.

Program ten z pewnością przyczyni się do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii i podniesienia efektywności energetycznej w polskim rolnictwie. Warto skorzystać z okazji i zmodernizować swoje gospodarstwo.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
 2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
 3. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
 4. 7 kroków do zminimalizowania śladu węglowego w 2023
 5. Instalacja fotowoltaiczna krok po kroku - poradnik dla początkujących
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Mirosław Woźniak
Mirosław Woźniak

Jestem ekspertem od OZE. Na blogu publikuję poradniki z zakresu fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Dzielę się wiedzą techniczną i praktycznymi wskazówkami, jak zastosować zieloną energię w domu lub firmie. Promuję ekologiczne rozwiązania.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły