Dotacje na fotowoltaikę dla firm - jak je zdobyć i na co zwrócić uwagę?

Dotacje na fotowoltaikę dla firm - jak je zdobyć i na co zwrócić uwagę?
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska20 czerwca 2024 | 6 min

Fotowoltaika dla firm dotacje stają się coraz popularniejsze wraz ze wzrostem świadomości na temat korzyści płynących z wykorzystania energii odnawialnej. Wiele przedsiębiorstw poszukuje sposobów na obniżenie kosztów energii elektrycznej i zmniejszenie swojego śladu węglowego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnym programom dotacyjnym na instalacje fotowoltaiczne dla firm. Wyjaśnimy, jakie są kryteria przyznawania dofinansowania, jakie koszty kwalifikują się do wsparcia oraz gdzie szukać informacji o najlepszych programach i funduszach. Ponadto, przedstawimy krok po kroku procedurę składania wniosku i przygotowania niezbędnej dokumentacji przetargowej.

Kluczowe wnioski
 • Istnieje wiele programów dotacyjnych wspierających inwestycje firm w systemy fotowoltaiczne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.
 • Wysokość dofinansowania i kryteria przyznawania środków mogą się różnić w zależności od programu.
 • Koszty kwalifikowalne obejmują zazwyczaj zakup paneli fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji wsporczych oraz roboty instalacyjne.
 • Ważne jest dokładne zapoznanie się z wytycznymi konkretnego programu oraz terminowe złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
 • Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji przetargowej może zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Najważniejsze rodzaje dotacji na fotowoltaikę dla firm

Wraz z rosnącą popularnością fotowoltaiki dla firm, rośnie również liczba programów dotacyjnych wspierających inwestycje w tę technologię. Wśród najważniejszych rodzajów dotacji na fotowoltaikę dla firm wyróżnić można:

Dofinansowanie ze środków unijnych, takich jak Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) czy Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Kwota dotacji z tych źródeł może sięgać nawet 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dotacje z budżetu państwa, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub funduszy wojewódzkich. Wysokość wsparcia zazwyczaj mieści się w przedziale 30-50% kosztów kwalifikowanych.

Programy gminne lub miejskie, które często proponują preferencyjne pożyczki lub dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii. Warunki i wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie przez poszczególne samorządy.

Kryteria przyznawania dofinansowania na fotowoltaikę

Aby otrzymać dotację na fotowoltaikę dla firm, należy spełnić określone kryteria, które różnią się w zależności od programu. Wśród najczęściej wymaganych warunków można wymienić:

Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, zgodnie z określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Niektóre programy wspierają wyłącznie wybrane branże.

Wykazanie określonej minimalnej wielkości zużycia energii elektrycznej w firmie, często wyrażonej w kWh rocznie. Wyższe zużycie może przełożyć się na wyższe dofinansowanie.

Uzyskanie wymaganej liczby punktów w procesie oceny wniosków, zgodnie z kryteriami takimi jak innowacyjność projektu, jego wpływ na środowisko lub poziom wkładu własnego przedsiębiorcy.

 • Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma zostać zainstalowana instalacja fotowoltaiczna.
 • Brak zaległości publiczno-prawnych wobec Skarbu Państwa oraz właściwych urzędów.

Czytaj więcej: Monitoring i automatyka w instalacjach fotowoltaicznych - po co warto?

Koszty kwalifikowalne przy dofinansowaniach fotowoltaiki

Podczas ubiegania się o dotacje na fotowoltaikę dla firm istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z katalogiem kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków, które mogą zostać objęte wsparciem finansowym. Zazwyczaj do kosztów kwalifikowanych przy inwestycjach w fotowoltaikę zalicza się:

Zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi i okablowaniem.

Zakup i instalacja inwerterów, będących kluczowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej, przekształcającym prąd stały wytwarzany przez panele w prąd przemienny.

Roboty budowlane oraz usługi specjalistyczne związane z przygotowaniem i wykonaniem instalacji, w tym uzyskanie wymaganych zezwoleń i pozwoleń.

W niektórych przypadkach do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć także zakup niezbędnego oprogramowania do monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną.

Najlepsze programy i fundusze dotacji na fotowoltaikę

Zdjęcie Dotacje na fotowoltaikę dla firm - jak je zdobyć i na co zwrócić uwagę?

Przedsiębiorcy poszukujący dotacji na fotowoltaikę dla firm mogą skorzystać z różnorodnych programów wsparcia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Wśród najpopularniejszych i najlepiej ocenianych przez beneficjentów programów można wymienić:

Program "Mój Prąd" prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferujący dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy do 50 kW.

Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których poszczególne województwa przeznaczają część środków unijnych na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Programy gminne, takie jak np. warszawski "Mój Prąd w Warszawie" czy krakowski "EkoMałopolska", umożliwiające uzyskanie wsparcia zarówno w formie dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek na fotowoltaikę.

 • Dofinansowania dystrybuowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferujące dotacje sięgające nawet 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku niektórych programów.
 • Programy wspierane przez Unię Europejską, np. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) czy Horyzont Europa.

Procedura składania wniosku o dotację na fotowoltaikę

Aby ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę dla firm, niezbędne jest prawidłowe przejście przez procedurę składania wniosku, która zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

Zapoznanie się z wytycznymi oraz katalogiem wymaganych dokumentów właściwymi dla danego programu dotacyjnego. Wśród nich mogą znajdować się np. zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami, wyciągi z rejestrów, audyty energetyczne czy projekty techniczne instalacji.

Przygotowanie i wypełnienie wniosku aplikacyjnego zgodnie z udostępnionymi wzorami i instrukcjami. Wniosek powinien zawierać m.in. szczegółowy opis planowanej inwestycji, jej uzasadnienie, przewidywane efekty ekologiczne i ekonomiczne oraz harmonogram realizacji.

Złożenie kompletnej dokumentacji we właściwej instytucji, w wyznaczonym terminie i zgodnie z określoną dla danego programu formą - papierową lub elektroniczną.

Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez komisję oceniającą oraz uzyskanie informacji o przyznaniu bądź odmowie dotacji. W przypadku decyzji pozytywnej, następnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie i realizacja inwestycji zgodnie z jej zapisami.

Podsumowanie

Uzyskanie dotacji na fotowoltaikę dla firm to doskonała okazja do obniżenia kosztów inwestycji i szybszego zwrotu z poniesionej inwestycji. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć poszukiwanie najlepszych programów wsparcia i dokładnie zapoznać się z procedurą aplikacyjną oraz wymaganą dokumentacją.

Pełne przygotowanie zawczasu, szczegółowe zaplanowanie inwestycji oraz prawidłowe wypełnienie wniosku znacząco zwiększają szanse na otrzymanie dotacji na fotowoltaikę dla firm. Oznacza to oszczędność pieniędzy, ale także wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój Twojej działalności gospodarczej.

Najczęstsze pytania

Nie, o wsparcie finansowe na instalację fotowoltaiczną mogą ubiegać się firmy niezależnie od ich rozmiaru. Wiele programów oferuje preferencje dla mniejszych podmiotów gospodarczych, takich jak mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pełne sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej ze środków dotacji jest praktycznie niemożliwe. Większość programów wspiera inwestycje w przedziale 30-80% kosztów kwalifikowanych, wymagając wkładu własnego od beneficjenta.

Każdy program dotacyjny ma własne wymagania co do dokumentacji, jednak zazwyczaj należy przygotować zaświadczenia finansowe, dokumenty rejestrowe firmy, audyt energetyczny oraz projekt techniczny planowanej instalacji fotowoltaicznej.

Nie, programy dotacyjne wspierają wyłącznie inwestycje, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Jeśli instalacja została już wykonana, nie będzie kwalifikowała się do otrzymania wsparcia finansowego.

Aktualne informacje o dostępnych programach dotacyjnych można uzyskać m.in. na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich, a także niektórych organizacji branżowych i pozarządowych zajmujących się energetyką odnawialną.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
 2. Smog - co to jest i jak z nim walczyć? Sposoby i skuteczne porady
 3. Większe zyski dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych
 4. Energa Kościerzyna i Kętrzyn - informacje dla klientów oraz kontakt
 5. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły