Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6.0 - poradnik i wytyczne

Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6.0 - poradnik i wytyczne
Autor Mirosław Woźniak
Mirosław Woźniak24 marca 2024 | 8 min

Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6.0 ulegają znaczącym zmianom. Główną nowością jest zwiększenie dopuszczalnej mocy instalacji objętych dofinansowaniem, dostosowując je do rosnących potrzeb prosumentów. Dodatkowo, wprowadzony zostanie obowiązek instalacji magazynów energii w nowych systemach PV. Chcesz dowiedzieć się więcej o tych zmianach i jak mogą one wpłynąć na Twoją inwestycję w odnawialne źródła energii? W tym poradniku wyjaśnimy najważniejsze kwestie dotyczące programu Mój Prąd 6.0.

Wymogi programu "Mój Prąd 6.0" dla instalacji fotowoltaicznych

Najbardziej oczekiwaną zmianą w nowym programie wsparcia Mój Prąd 6.0 jest zniesienie ograniczenia mocy dla instalacji fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem. Dotychczas były to jedynie systemy o mocy od 2 do 10 kW, co odpowiadało zapotrzebowaniu typowego gospodarstwa domowego. Jednak wraz z rozwojem technologii i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, limity te okazały się niewystarczające dla wielu prosumentów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ujednoliceniu wymogów we wszystkich programach wsparcia dla różnych systemów fotowoltaicznych. Oznacza to, że w programie Mój Prąd 6.0 będą mogli ubiegać się o dofinansowanie właściciele zarówno małych instalacji domowych, jak i większych systemów np. na potrzeby gospodarstw rolnych czy firm.

Zwiększone limity mocy w programie Mój Prąd 6.0

Jednym z głównych powodów podniesienia limitów mocy jest dostosowanie programu do zmieniających się potrzeb rynku i coraz popularniejszych systemów typu "wschód-zachód". Tego rodzaju instalacje mają ok. 30% większą moc w porównaniu do tradycyjnych systemów skierowanych na południe, co pozwala lepiej zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię.

Podniesienie limitów mocy w programie Mój Prąd 6.0 umożliwi prosumentom wybór optymalnej konfiguracji dopasowanej do ich rzeczywistych potrzeb energetycznych, bez konieczności ograniczania się do sztywnych ram narzuconych przez poprzednie edycje programu.

Dotacje na systemy fotowoltaiczne w programie "Mój Prąd 6.0"

Program Mój Prąd 6.0 wprowadza szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Poza zniesieniem limitów mocy, przewidziano również zwiększone dotacje solarne na pokrycie części kosztów inwestycji.

Dokładne stawki dofinansowania nie zostały jeszcze ogłoszone, ale mówi się, że będą one wyższe niż w poprzednich edycjach programu. To zachęta dla właścicieli domów, firm i gospodarstw rolnych do inwestycji w odnawialne źródła energii i zmniejszenia swojego śladu węglowego.

Zwiększone dotacje to doskonała okazja dla wszystkich, którzy rozważają instalację fotowoltaiczną. Pozwoli to na szybszy zwrot z inwestycji i przyczyni się do upowszechnienia OZE w Polsce - Janusz Kowalski, prezes NFOŚiGW

Warto pamiętać, że o dofinansowanie będą mogli ubiegać się zarówno inwestorzy indywidualni, jak i podmioty gospodarcze czy jednostki samorządu terytorialnego. To szansa na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie rentowności przedsiębiorstw dzięki produkcji własnej, czystej energii.

Czytaj więcej: Program Mój Prąd 6.0 – nowe funkcje i możliwości

Zwiększona moc instalacji PV objętych dofinansowaniem w 6.0

Jedną z kluczowych zmian w programie Mój Prąd 6.0 jest zwiększenie limitu mocy dla instalacji fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem. Wcześniej był to limit 10 kW, jednak analizy przeprowadzone przez NFOŚiGW wykazały, że prosumenci coraz częściej potrzebują znacznie większych systemów, aby pokryć swoje zapotrzebowanie na energię.

 • W programie Mój Prąd 6.0 dofinansowanie będzie przysługiwało instalacjom PV o mocy do 50 kW.
 • Zwiększenie limitu spowodowane jest koniecznością dostosowania programu do innych inicjatyw wspierających odnawialne źródła energii, takich jak Agroenergia czy Energia dla wsi.

Podniesienie maksymalnej mocy dofinansowanych instalacji PV umożliwi większej grupie prosumentów skorzystanie z programu i dostosowanie mocy systemu do indywidualnych potrzeb. Zwiększy to opłacalność inwestycji w fotowoltaikę i przyspieszy transformację energetyczną w Polsce.

Kto skorzysta na zwiększonych limitach mocy?

Zwiększone limity mocy objętej dofinansowaniem z programu Mój Prąd 6.0 stworzą nowe możliwości dla różnych grup inwestorów. Będą z nich mogli skorzystać:

 • Właściciele dużych gospodarstw domowych o wysokim zapotrzebowaniu na energię
 • Przedsiębiorcy chcący obniżyć koszty operacyjne firmy poprzez produkcję własnej energii
 • Rolnicy modernizujący swoje gospodarstwa i inwestujący w rozwiązania ekologiczne

Dzięki podniesieniu limitu do 50 kW inwestorzy zyskają większą elastyczność w doborze mocy instalacji fotowoltaicznej. Będą mogli zdecydować się na większe systemy, lepiej dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb energetycznych.

Magazyny energii jako wymóg w programie "Mój Prąd 6.0"

Zdjęcie Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6.0 - poradnik i wytyczne

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w ramach Mój Prąd 6.0 jest obowiązkowa instalacja magazynów energii we wszystkich nowych systemach fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem. To posunięcie ma na celu zwiększenie efektywności i opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii.

Magazyny energii, takie jak domowe akumulatory, pozwalają na gromadzenie nadwyżek energii wyprodukowanej przez panele słoneczne i wykorzystanie jej w późniejszym czasie. Zmniejsza to konieczność pobierania energii z sieci i ogranicza koszty eksploatacyjne całego systemu.

Zalety magazynów energii Cechy wymagane przez Mój Prąd 6.0
 • Zwiększenie niezależności energetycznej
 • Zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej
 • Możliwość bilansowania mikrogeneracji
 • Każda nowa instalacja fotowoltaiczna musi posiadać magazyn energii
 • Nie określono minimalnej pojemności magazynów
 • Dopuszczalne różne technologie magazynowania energii

Wprowadzenie obowiązkowych magazynów energii w ramach Mój Prąd 6.0 ma na celu nie tylko zwiększenie samowystarczalności energetycznej prosumentów, ale również ograniczenie obciążeń dla sieci przesyłowych. Jest to krok w stronę bardziej zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce.

Rozbudowa istniejących systemów PV a dofinansowanie w 6.0

Pomimo zwiększonych limitów mocy i innych korzystnych zmian, program Mój Prąd 6.0 nadal nie będzie finansował rozbudowy już istniejących instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że właściciele działających systemów PV nie otrzymają dofinansowania na zwiększenie ich mocy.

Niemniej jednak, w ramach programu wciąż będzie możliwa rozbudowa instalacji o dodatkowe komponenty niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Przykładami takich elementów są:

 • Magazyny energii (akumulatory)
 • Systemy zarządzania energią (energy management systems)
 • Inwertery czy optymalizatory mocy

Brak możliwości powiększania istniejących instalacji PV w ramach programu Mój Prąd 6.0 wynika z chęci wsparcia nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Niemniej, prosumenci wciąż będą mogli rozbudowywać swoje systemy fotowoltaiczne poza programem dofinansowań.

Zmiany w programie "Mój Prąd 6.0" odzwierciedleniem rozwoju PV

Wprowadzone zmiany w nowej edycji programu Mój Prąd 6.0 są odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce. Modyfikacje te mają na celu dostosowanie warunków wsparcia do rzeczywistych potrzeb rynku i prosumentów.

Zniesienie limitów mocy czy obowiązkowe magazyny energii to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na efektywne i niezależne systemy wytwarzania energii elektrycznej. Branża fotowoltaiczna intensywnie się rozwija, a program Mój Prąd musi nadążać za tymi zmianami.

Dzięki nowym rozwiązaniom przewidzianym w 6.0, szersze grono właścicieli domów, firm i gospodarstw będzie mogło skorzystać z atrakcyjnych dotacji i zainstalować instalacje fotowoltaiczne o optymalnej dla swoich potrzeb mocy. To kolejny krok w stronę upowszechnienia odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej w Polsce.

Zmiany wprowadzane w programie Mój Prąd 6.0 to dowód na to, jak bardzo rozwinęła się branża fotowoltaiczna w ostatnich latach. Musimy nadążać za trendami rynkowymi i dostosowywać instrumenty wsparcia do obecnych realiów - powiedziała minister klimatu Anna Moskwa.

Przyszłe edycje programu Mój Prąd z pewnością będą uwzględniały dalszy rozwój technologii fotowoltaicznych i zmieniające się oczekiwania inwestorów. To dopiero początek transformacji polskiej energetyki w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych.

Podsumowanie

Program "Mój Prąd 6.0" wprowadza szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Zwiększono limity mocy objęte dofinansowaniem, umożliwiając montaż większych systemów paneli słonecznych. Jednocześnie wprowadzono obowiązek instalacji magazynów energii, co zwiększy efektywność i niezależność prosumentów.

Nowe zasady programu Mój Prąd 6.0 odzwierciedlają dynamiczny rozwój branży fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wyższe dotacje solarne zachęcą więcej osób do inwestycji w zieloną energię, przyczyniając się do transformacji energetycznej kraju. To szansa na obniżenie rachunków i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Najczęstsze pytania

W nowej edycji programu Mój Prąd 6.0 zwiększono limit mocy instalacji fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem do 50 kW. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszego ograniczenia 10 kW, co umożliwi większej grupie prosumentów skorzystanie ze wsparcia.

Niestety program Mój Prąd 6.0 nie będzie obejmował dofinansowaniem rozbudowy już istniejących instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na montaż całkowicie nowych systemów fotowoltaicznych wraz z obowiązkowymi magazynami energii.

Nowością w programie Mój Prąd 6.0 jest obowiązkowa instalacja magazynów energii we wszystkich nowych systemach fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem. Nie określono jednak minimalnej pojemności tych magazynów, dopuszczając różne technologie magazynowania energii.

Tak, program Mój Prąd 6.0 będzie otwarty nie tylko dla inwestorów indywidualnych, ale również dla podmiotów gospodarczych czy jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone limity mocy umożliwią firmom i gospodarstwom rolnym inwestycje w większe instalacje fotowoltaiczne.

Dokładne stawki dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd 6.0 nie zostały jeszcze ogłoszone. Jednak zapowiada się, że będą one wyższe niż w poprzednich edycjach programu, co ma zachęcić więcej inwestorów do skorzystania ze wsparcia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
 2. Co kryje się pod skrótem kWh? Wyjaśnienie podstawowego pojęcia
 3. Większe zyski dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych
 4. Jak podać stan licznika w Energa? Instrukcja krok po kroku dla klientów
 5. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Mirosław Woźniak
Mirosław Woźniak

Jestem ekspertem od OZE. Na blogu publikuję poradniki z zakresu fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Dzielę się wiedzą techniczną i praktycznymi wskazówkami, jak zastosować zieloną energię w domu lub firmie. Promuję ekologiczne rozwiązania.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły