Zmiany w programie czyste powietrze - co nowego od 22 kwietnia?

Zmiany w programie czyste powietrze - co nowego od 22 kwietnia?
Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak24.03.2024 | 5 min.

Zmiany w programie czyste powietrze - co nowego od 22 kwietnia? Jeśli planujesz skorzystać z dofinansowania na nowe źródło ogrzewania lub termomodernizację domu, ta informacja jest dla Ciebie. Od 22 kwietnia 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza istotne modyfikacje w programie Czyste Powietrze. Dowiedz się, jakie urządzenia grzewcze będą objęte dotacjami, jakie wymagania muszą spełniać oraz czy wysokość dofinansowania pozostanie bez zmian.

Nowe wymagania dla pomp ciepła w programie Czyste Powietrze

Wraz z nadchodzącymi zmianami w programie Czyste Powietrze, które wejdą w życie 22 kwietnia 2024 roku, wprowadzone zostaną nowe wymagania dotyczące pomp ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Aby pompa ciepła mogła zostać objęta dopłatami do wymiany pieca, musi znajdować się na specjalnej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

Aby producent mógł umieścić swój produkt na liście ZUM, pompa ciepła musi przejść szereg rygorystycznych badań w niezależnych, akredytowanych laboratoriach na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyniki tych badań muszą potwierdzać zgodność ze specyfikacją techniczną podaną przez producenta na karcie produktu oraz etykiecie energetycznej.

Dotyczy to zarówno nowych konstrukcji pomp ciepła, jak i urządzeń już obecnych na liście ZUM. Producenci tych ostatnich będą musieli dostarczyć raporty z badań, aby ich urządzenia mogły dalej znajdować się na liście i kwalifikować użytkowników do otrzymania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania?

Nie każda pompa ciepła dostępna na rynku będzie mogła uzyskać certyfikację i znaleźć się na liście ZUM. Urządzenia muszą spełniać określone kryteria efektywności energetycznej, niskiej emisyjności oraz niezawodności działania. Tylko pompy ciepła spełniające te surowe normy będą kwalifikować użytkowników do dofinansowania z programu Czyste Powietrze po 22 kwietnia 2024 roku.

Zmiany te mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których inwestorzy wymieniali stare piece na pompy ciepła, a następnie musieli płacić niespodziewanie wysokie rachunki za prąd z powodu nieefektywnych urządzeń. Nowe regulacje mają zagwarantować, że dofinansowywane będą tylko nowoczesne i sprawdzone konstrukcje o wysokiej efektywności energetycznej.

Nowe kryteria dotacji na kotły zgazowujące drewno

Podobne restrykcje jak w przypadku pomp ciepła zostaną wprowadzone dla kotłów zgazowujących drewno. Począwszy od 22 kwietnia 2024 roku, dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze będą objęte wyłącznie kotły zgazowujące drewno znajdujące się na wspomnianej już Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Część producentów tych urządzeń musiała w przeszłości zmierzyć się z zarzutami o podawanie nieprawdziwych informacji na temat parametrów technicznych swoich kotłów. Dlatego też, aby zapewnić transparentność i rzetelność danych, każdy producent będzie musiał przedstawić wyniki niezależnych badań potwierdzających deklarowane osiągi kotłów.

Wprowadzane zmiany mają na celu zaoferowanie konsumentom dofinansowania tylko na urządzenia, których jakość i parametry są w pełni potwierdzone - wyjaśnia Tomasz Kowalski, ekspert NFOŚiGW.

Jak informują przedstawiciele Narodowego Funduszu, nie planuje się natomiast zmian dotyczących wymagań, jakie muszą spełniać kotły zgazowujące drewno, aby kwalifikować się do dofinansowania. Nadal będą dofinansowane tylko urządzenia o podwyższonym standardzie, posiadające klasę energetyczną minimum A+ oraz obniżoną emisję cząstek stałych nieprzekraczającą 20 mg/m³.

Czytaj więcej: Rewolucja na rynku magazynów energii: spadki cen i innowacje

Zmiany w wymaganiach dotyczących kotłów na pellet

Trzecią kategorią źródeł ciepła, których dotyczą zmiany w programie Czyste Powietrze, są kotły na pellet. Podobnie jak w przypadku pomp ciepła i kotłów zgazowujących drewno, od 22 kwietnia 2024 roku możliwe będzie uzyskanie dotacji na wymianę pieca jedynie na kotły na pellet znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Kryterium kwalifikacji kotłów na pellet do listy ZUM będzie przeprowadzenie niezależnych badań potwierdzających deklarowane przez producenta parametry techniczne urządzeń. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy użytkownicy otrzymywali niezgodne z rzeczywistością informacje od sprzedawców.

Nie zmienią się natomiast same wymagania, jakie muszą spełniać kotły na pellet, aby otrzymać dofinansowanie w programie. Nadal będą wspierane jedynie urządzenia o podwyższonym standardzie, posiadające klasę energetyczną co najmniej A+ oraz obniżoną emisję cząstek stałych nieprzekraczającą 20 mg/m³.

Kotły gazowe a dotacje w programie Czyste Powietrze

Warto zauważyć, że w aktualnej odsłonie programu Czyste Powietrze nie przewidziano żadnych zmian dotyczących kotłów gazowych. Oznacza to, że od 22 kwietnia przyszłego roku nie będą one objęte dofinansowaniem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stawia na promowanie ekologicznych i odnawialnych źródeł ciepła, dlatego wsparcie finansowe będzie przeznaczane na pompy ciepła, kotły zgazowujące biomasę lub nowoczesne piece na pellet drzewny.

Typ urządzenia Wymagania po 22 kwietnia 2024
Pompy ciepła - Znajdować się na liście ZUM
- Potwierdzone badaniami parametry
Kotły zgazowujące drewno - Na liście ZUM
- Klasa min. A+
- Emisja cząstek <20mg/m³
Kotły na pellet - Na liście ZUM
- Klasa min. A+
- Emisja cząstek <20mg/m³

Bez zmian w wysokości dotacji w programie Czyste Powietrze

Zdjęcie Zmiany w programie czyste powietrze - co nowego od 22 kwietnia?

Pomimo wprowadzanych modyfikacji w wymaganiach dla różnych typów źródeł ciepła, Narodowy Fundusz nie planuje na razie rewizji poziomu dofinansowania przyznawanego w ramach programu Czyste Powietrze. Wysokość dotacji powinna pozostać niezmieniona, przynajmniej w roku 2024.

Jest to istotna informacja dla wszystkich planujących inwestycję w nowe ogrzewanie lub termomodernizację domu. Obawy, że zmiany w programie poskutkują obniżeniem przyznawanego dofinansowania finansowego, wydają się obecnie nieuzasadnione.

  • Podstawowe dofinansowanie na źródło ciepła - do 25 tys. złotych lub 37 tys. zł dla gospodarstw wieloosobowych
  • Dodatek z tytułu rocznego dochodu - od 5 do 25 tys. zł
  • Dodatek za wykonanie audytu energetycznego - 1 tys. zł
  • Dodatek na dokumentację - 0,5 tys. zł

Pozornie zatem, zmiany wprowadzane przez NFOŚiGW mają na celu jedynie doprecyzowanie i uszczelnienie systemu przyznawania dotacji. Celem jest eliminacja nieuczciwych praktyk oraz promowanie zakupu ekologicznych i energooszczędnych urządzeń, o potwierdzonych badaniami parametrach. Wysokość samego finansowego wsparcia nie powinna jednak ulec obniżeniu.

Możliwość złożenia drugiego wniosku w programie Czyste Powietrze

Warto przy okazji wspomnieć o zmianie wprowadzonej już wcześniej w programie Czyste Powietrze, polegającej na umożliwieniu złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie przez ten sam podmiot. O ile pierwszym razem wnioskodawca ubiega się o środki na wymianę przestarzałego źródła ogrzewania, to po pomyślnym rozliczeniu tej inwestycji może ponownie starać się o wsparcie finansowe.

Drugi wniosek musi jednak dotyczyć kompleksowej termomodernizacji budynku i innych prac związanych z ograniczeniem zapotrzebowania na energię. Dzięki takiej możliwości, inwestor ma szansę dofinansować cały proces przechodzenia na bardziej ekologiczne i energooszczędne rozwiązania grzewcze.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zainstalowanie samej pompy ciepła, kotła na pellet czy innego niskoemisyjnego źródła ogrzewania nie wystarczy do osiągnięcia zadowalających efektów ekologicznych i finansowych. Dodatkowa izolacja ścian, wymiana okien lub posadzki często jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu grzewczego.

Jak uzyskać dotacje w ramach programu Czyste Powietrze

Aby ubiegać się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, zarówno przed, jak i po 22 kwietnia 2024 roku, należy przygotować kompletny wniosek i przekazać go do właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Można to zrobić drogą tradycyjną lub elektroniczną, za pośrednictwem systemu Beneficjent.

Do wniosku muszą zostać załączone wymagane dokumenty, takie jak kopie aktualnych tytułów prawnych do nieruchomości, audyt energetyczny, dokumentacja potwierdzająca dane finansowe gospodarstwa domowego czy oferta cenowa na wybrane urządzenia grzewcze. Kompletną listę niezbędnych załączników można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW.

Po złożeniu wniosku, fundacja ma maksymalnie 60 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku decyzji pozytywnej, beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie. Dopiero wtedy można przystąpić do realizacji inwestycji i po jej zakończeniu ubiegać się o wypłatę przyznanej kwoty dofinansowania.

Rolnicy i przedsiębiorcy też mogą składać wnioski

Warto wspomnieć, że o środki z programu Czyste Powietrze mogą się ubiegać nie tylko gospodarstwa domowe, ale także rolnicy i przedsiębiorcy. Procedura składania wniosku przebiega w podobny sposób, jednak w przypadku działalności gospodarczej jest kilka dodatkowych wymogów formalnych do spełnienia.

Dotacje dla firm przyznawane są w ramach pomocy de minimis, zatem ważne jest udokumentowanie, że podmiot nie przekroczył dozwolonego limitu wsparcia finansowego z państwowych środków publicznych. Większość pozostałych zasad, kryteriów i wymagań co do wymiany źródeł ogrzewania pozostaje taka sama jak przy wnioskach gospodarstw domowych.

Podsumowanie

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024 to uszczelnienie systemu przyznawania dopłat do wymiany pieca. Od 22 kwietnia, aby uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła, kocioł na pellet czy zgazowujący drewno, urządzenie musi znajdować się na liście ZUM i posiadać potwierdzone badaniami parametry. Wysokość samych dotacji pozostaje niezmieniona.

Nowością jest też możliwość składania drugiego wniosku po rozliczeniu pierwszej inwestycji w wymianę pieca. Ma to umożliwić kompleksową termomodernizację w ramach programu Czyste Powietrze. Wszystko po to, by czyste powietrze w domach stało się rzeczywistością dzięki efektywnym i niskoemisyjnym rozwiązaniom grzewczym.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
  2. Większe zyski dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych
  3. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
  4. 7 kroków do zminimalizowania śladu węglowego w 2023
  5. Instalacja fotowoltaiczna krok po kroku - poradnik dla początkujących
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak

Jako pasjonatka ekologii i zielonej energii, na blogu publikuję artykuły na temat najnowszych rozwiązań w fotowoltaice i technologiach opartych o OZE. Dzielę się wiedzą ekspercką w zakresie paneli słonecznych i sposobów na zielone oszczędzanie. Chcę edukować i promować ekologiczny styl życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły