Konferencja poświęcona energii odnawialnej i jej zagadnieniom

Konferencja poświęcona energii odnawialnej i jej zagadnieniom
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska01.02.2024 | 7 min.

Energia odnawialna odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski. Podczas niedawnej konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami energii, przedstawiciele branży dyskutowali o wyzwaniach i możliwościach dalszego rozwoju sektora OZE w naszym kraju. Zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, które ułatwią i przyspieszą inwestycje. Omówiono również potencjał takich technologii jak morska energetyka wiatrowa oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat przyszłości zielonej energii w Polsce.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę w transformacji energetycznej w Polsce. Do OZE zaliczamy energię wiatru, słońca, wody, geotermalną oraz pozyskiwaną z biomasy. Według danych Eurostatu, w 2019 roku OZE stanowiły 13,5% końcowego zużycia energii brutto w Polsce.

Największy udział w OZE ma bioenergia (82,9%), na drugim miejscu znajduje się energia wiatru (9,4%), a na trzecim energia wodna (5,4%). W ostatnich latach dynamicznie rozwija się fotowoltaika, ale jej udział wciąż pozostaje niewielki na tle innych OZE.

Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski, udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do co najmniej 23% w 2030 roku. Oznacza to konieczność znacznego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w najbliższych latach.

Rola OZE w transformacji energetycznej

Rozwój odnawialnych źródeł energii odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski. Jest to związane z realizacją celów polityki klimatyczno-energetycznej UE dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału "zielonej energii".

Inwestycje w OZE pozwalają zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Podstawowymi technologiami OZE wykorzystywanymi w Polsce do produkcji prądu są farmy wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie oraz farmy fotowoltaiczne.

Aby zrealizować cele klimatyczno-energetyczne, konieczne będzie znaczące przyspieszenie rozwoju OZE w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim morskich farm wiatrowych, energii słonecznej oraz geotermii. Rząd musi stworzyć odpowiednie mechanizmy wsparcia, które zachęcą do inwestowania w tę dziedzinę.

Odnawialne źródła energii stanowią kluczowy element zielonej transformacji polskiej gospodarki - ich rozwój pozwoli odejść od węgla i poprawić bilans emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej: Nowy program dofinansowania OZE: wszystko, co musisz wiedzieć.

Wpływ OZE na środowisko

W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii, OZE cechują się znacznie mniejszym negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

Najważniejsze korzyści to:

 • Obniżenie emisji gazów cieplarnianych (CO2, metan) oraz innych szkodliwych związków (SO2, NOx, pyłów).
 • Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i wód oraz zakwaszenia gleb i wód.
 • Poprawa stanu zdrowia ludzi dzięki lepszej jakości powietrza.

Niektóre technologie OZE wiążą się jednak z pewnymi negatywnymi oddziaływaniami - np. farmy wiatrowe stanowią zagrożenie dla ptaków, a elektrownie wodne zmieniają warunki środowiskowe rzek.

Mimo tego, zdecydowana większość analiz wskazuje, że korzyści z OZE dla środowiska znacząco przewyższają potencjalne negatywne konsekwencje ich rozwoju. Dlatego zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest konieczne dla ochrony klimatu i ekosystemów.

Wyzwania dla rozwoju OZE w Polsce

Konferencja poświęcona energii odnawialnej i jej zagadnieniom

Choć udział OZE systematycznie rośnie, to ich dalszy rozwój napotyka w Polsce na liczne bariery. Do najważniejszych wyzwań należą:

- Wysokie koszty inwestycji w odnawialne źródła energii,

- Niepewność regulacyjna i częste zmiany przepisów,

- Ograniczenia sieciowe - konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,

- Długotrwałe procedury administracyjne,

- Niechęć części społeczeństwa do technologii OZE - np. farm wiatrowych (tzw. syndrom NIMBY).

Aby przyspieszyć zieloną transformację, rząd powinien wesprzeć inwestorów OZE poprzez mechanizmy finansowania, uproszczenie procedur administracyjnych oraz kampanie informacyjne. Niezbędna jest również rozbudowa sieci energetycznych.

Protesty przeciwko lądowym farmom wiatrowym

Część protestów ekologicznych w Polsce skierowana jest przeciwko lądowym farmom wiatrowym. Przeciwnicy tego typu inwestycji wskazują na negatywny wpływ turbin wiatrowych na krajobraz, hałas oraz zdrowie i jakość życia okolicznych mieszkańców.

Z drugiej strony organizacje branżowe podkreślają, że turbiny wiatrowe są bezpieczne dla ludzi i środowiska, a za protestami stoją raczej partykularne interesy.

Aby rozwiązać ten problem, potrzebny jest dialog społeczny i edukacja na temat rzeczywistego wpływu farm wiatrowych. Rząd powinien też wypracować jasne zasady lokalizacji takich inwestycji.

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Duże nadzieje na dynamiczny rozwój OZE wiąże się z morską energetyką wiatrową. Polska posiada korzystne warunki do budowy farm wiatrowych na Bałtyku - szacuje się, że potencjał produkcji energii z morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich to ok. 28 GW do 2050 r.

Plany rządu zakładają osiągnięcie 6,5 GW mocy z morskich farm wiatrowych w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r. Pierwsze farmy na Bałtyku mają powstać już w drugiej połowie lat 2020.

Morska energetyka wiatrowa pozwoli znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł w polskim miksie energetycznym oraz przyczynić się do realizacji celów klimatycznych UE. Jest to jednak duże wyzwanie technologiczne i finansowe.

Innowacyjne technologie w energetyce odnawialnej

Aby w pełni wykorzystać potencjał OZE i zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej, coraz większą rolę odgrywają innowacyjne technologie, takie jak:

 • Magazyny energii - umożliwiające akumulowanie nadwyżek i stabilizację dostaw.
 • Inteligentne sieci energetyczne - optymalizujące przepływy energii.
 • Systemy zarządzania popytem - ułatwiające dostosowanie popytu do podaży.

Rozwój i integracja tych rozwiązań z systemami OZE stanowi ogromną szansę, ale wymaga znacznych nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Państwo powinno wspierać innowacyjne start-upy i projekty z tego obszaru.

W przyszłości kluczowe będzie też wdrażanie koncepcji energetyki rozproszonej, czyli zwiększenie roli lokalnych źródeł energii odnawialnej, w tym prosumentów.

Podsumowanie

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w polskim sektorze energetycznym. Ich udział w końcowym zużyciu energii systematycznie rośnie, choć wciąż pozostaje stosunkowo niewielki na tle innych krajów UE. Największe znaczenie mają bioenergia, energetyka wiatrowa i wodna. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się fotowoltaika. Zwiększenie wykorzystania OZE jest kluczowe dla realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej.

Rozwój odnawialnych źródeł energii napotyka jednak na liczne bariery. Są to m.in. wysokie koszty inwestycji, długie procedury administracyjne i ograniczenia infrastrukturalne. Część społeczeństwa negatywnie postrzega niektóre technologie OZE, np. farmy wiatrowe. Konieczne jest zatem wdrożenie mechanizmów wsparcia przez rząd.

Duże nadzieje wiązane są z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, która może dać znaczący impuls dla zwiększenia udziału OZE w Polsce. Rosnące znaczenie będą miały też innowacyjne technologie, takie jak magazynowanie energii czy inteligentne sieci energetyczne, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł.

Podsumowując, odnawialne źródła energii są kluczem do zielonej transformacji polskiej energetyki, choć ich dalszy rozwój wymaga rozwiązania szeregu barier natury ekonomicznej, prawnej i społecznej.

Najczęstsze pytania

Eksperci proponują między innymi powołanie wyspecjalizowanej agencji rządowej ds. morskiej energetyki wiatrowej, skrócenie procesów inwestycyjnych z 7 do 5 lat oraz pełne wdrożenie dyrektywy RED III, która ma ułatwić inwestycje w OZE. Postulują też zniesienie zakazu budowy farm fotowoltaicznych na gruntach IV klasy.

Według ekspertów nowe przepisy nie przyczyniły się do przyspieszenia zielonej transformacji, a nawet ją spowolniły. Przykładem jest kwestia wiązania kabli, która choć uregulowana, w praktyce jest bardzo trudna do realizacji. Ogólnie rzecz biorąc, obecne ramy legislacyjne są zdaniem branży nieskuteczne i nie nadążają za jej potrzebami.

Innowacje jak Power-to-X czy produkcja paliw syntetycznych zwiększą elastyczność systemu elektroenergetycznego, co jest kluczowe przy rosnącym udziale niestabilnych OZE. Pozwolą też magazynować nadmiar zielonej energii. Dlatego rząd powinien wspierać takie projekty odpowiednimi regulacjami.

Sektor OZE liczy na dialog i uwzględnienie jego postulatów przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych. Oczekuje optymalnych ram prawnych, które realnie przyspieszą zieloną transformację i pozwolą rozwinąć pełny potencjał OZE w Polsce. Branża deklaruje pełną gotowość do merytorycznej współpracy w tym zakresie.

Bez kompleksowych działań ze strony rządu, Polska może nie zdążyć z realizacją celów związanych z transformacją energetyczną. Aby zostać liderem zielonej energii w regionie, musimy pilnie stworzyć ramy prawne faktycznie wspierające rozwój OZE zgodnie z oczekiwaniami branży.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile kosztuje 1 kWh energii z fotowoltaiki w 2023 roku?
 2. Optymalizatory fotowoltaiczne: kluczowe fakty o energii słonecznej.
 3. Czy 2023 rok to ostatni moment na dotację do fotowoltaiki? Sprawdź!
 4. 7 kroków do zminimalizowania śladu węglowego w 2023
 5. Instalacja fotowoltaiczna krok po kroku - poradnik dla początkujących
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Kordian Urbańska
Kordian Urbańska

Od wielu lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii i ekologią. Na moim blogu publikuję rzetelne artykuły edukacyjne na temat najnowszych technologii zielonej energii, fotowoltaiki i wykorzystania paneli słonecznych. Chcę dzielić się wiedzą i promować zrównoważony rozwój.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły